Makery Oy:n toimintaa yrityksenä kaikissa yhteyksissä ohjaavat kolme perusarvoa:

 

  • Luotettavuus on keskeistä kaikessa toiminnassamme, toimimmepa sitten yrityksen sisällä tai ulkoisten sidosryhmien (asiakkaat, yhteistyökumppanit) kanssa. Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voivat luottaa henkilökuntaamme, joka pitää antamansa lupaukset ja käsittelee saamiaan tietoja aina luottamuksellisesti. Luotettavuus tarkoittaa myös sitä, että toimintamme on perusteltua, ja voimme avata ja selittää nämä toimintamme taustalla olevat perusteet.

 

  • Vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että teemme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme näkökulmasta merkityksellistä työtä, joka tuo lisäarvoa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, mutta myös yleisesti koko elintarvikealalle. Olemme aktiivisesti mukana tilaisuuksissa ja yhteisöissä, jotka tähtäävät alan kehittämiseen. Vaikuttavuus näkyy myös viestinnässämme: Kerromme eri kanavissa elintarvikealan toimijoiden toimintaan vaikuttavista tekijöistä, kuten esimerkiksi trendeistä ja lainsäädännön muutoksista.

 

  • Empaattisuus näkyy yhteisyön sujuvuudessa ja työn laadussa. Pyrimme aina ymmärtämään asiakkaitamme paitsi yrityksinä, myös henkilöinä. Huomioimalla heidät yksilöinä huolineen ja murheineen kykenemme tunnistamaan kussakin tilanteessa keskeisimmät haasteet ja tarpeet, jolloin voimme sopeuttaa omaa toimintaamme niin, että Tilaaja kokee tulleensa ymmärretyksi ja kuulluksi. Kiinnittämällä huomiota empaattisuuteen mahdollistamme myös entistäkin paremman palvelukokemuksen niin asiakkaillemme, kuin kuluttajatutkimuksiin osallistuville kuluttajillekin. Empaattisuus näkyy myös sisäisessä toiminnassamme ja johtamistavoissa. Arvostamme toisiamme, annamme toisillemme palautetta ja pyrimme kohtamaan toisemme yksilöinä. Empaattisuus heijastuu myönteisesti henkilöstön sitoutuneisuuteen, motivaatioon ja tekemisen laatuun.

 

Lisäksi noudatamme kaikessa toiminnassamme hyviä liiketoimintatapoja. Toimintaamme ohjaavat myös ESOMARin (European Society for Opinion and Marketing Research) tutkimussäännöt, jotka takaavat tutkimusten luotettavuuden ja vastaajien yksityisyyden suojan.

Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.