Yleiset sopimusehdot


Rekisteriseloste


Kuluttajapaneelin yleiset ehdot ja rekisteriseloste

Makery Oy:n kuluttajapaneelin yleiset ehdot:

Liittymällä Makery Oy:n kuluttajapaneeliin henkilö hyväksyy sitä koskevat käyttöehdot ja antaa luvan Makery Oy:lle rekisterin käyttöön tietojensa osalta rekisteriselosteen mukaisesti. Lue ehdot huolellisesti läpi ennen kuin rekisteröidyt palveluumme.

Kuluttajapaneeliin voivat rekisteröityä kaikki Suomessa asuvat vähintään 15-vuotiaat henkilöt, joilla on käytössään sähköpostiosoite. Kuluttajapaneelissa saa olla yksi henkilö rekisteröityneenä vain yhdellä sähköpostiosoitteella. Makery Oy poistaa palvelusta väärin rekisteröidyt tiedot. Makery Oy pidättää myös oikeuden poistaa henkilöt, joiden antamat tiedot eivät vaikuta totuudenmukaisilta.

Kuluttajatestin osallistumispalkkioita ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseen palkkioon. Osallistumispalkkio mainitaan testikutsun yhteydessä ja se toimitetaan osallistujalle kuvauksen mukaisesti. Mikäli osallistujaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkkio uudelleen jaettavaksi.

Yksityisyyden suojasta on tietoa rekisteriselosteen kohdassa 9. Ehtoihin liittyviin kysymyksiin sovelletaan Suomen lakeja.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste Makery Oy:n kuluttajapaneelista:

1. Rekisterinpitäjä

Makery Oy (Y-tunnus 0873653-0)
Pasilankatu 2 , 00240 HELSINKI
Puhelinnumero +358 400 838 115
Yhteystieto: info@makery.fi

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Petra Rautio, sähköposti: petra.rautio@makery.fi ja
Kimmo Åström, sähköposti: kimmo.astrom@makery.fi

3. Rekisterin nimi

Makery Oy kuluttajapaneeli

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään kuluttaja- ja markkinatutkimuksiin sekä mielipidekyselyihin, joihin rekisteriin ilmoittautuneet henkilöt ovat lupautuneet vastaanottamaan kutsuja. Rekisteriä hyödynnetään vain mainittuun tarkoitukseen. Mikäli rekisteriä halutaan käyttää muuhun tarkoitetukseen, ilmoitetaan tästä rekisterin jäsenille ennen kuin rekisteriä käytetään muuhun tarkoitukseen. Yhteystietoja ei käytetä tai luovuteta edelleen mihinkään markkinointi- tai myyntitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Makery Oy:llä on käytössä kuluttaja- ja markkinatutkimusten toteuttamista varten tietokanta, jossa käsiteltävät tiedot ovat vapaaehtoisesti siihen liittyneiden henkilöiden itse antamia nimi-, yhteys- ja taustatietoja, kuten syntymävuosi, asumis- ja työtilanne sekä mahdolliset allergiat tai erityisruokavaliot. Yhteys- ja taustatietojen luovuttaminen on pakollista, jotta tutkimuskutsuja voidaan lähettää ja niitä voidaan kohdistaa halutun kohderyhmän (esimerkiksi tietyn ikäisille) edustajille.

6. Tiedonlähteet ja oikeudellinen peruste

Ainoastaan rekisteröityneet antavat itse tietoja. Rekisteri perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Rekisterissä olevat tiedot on kerätty rekisteröitymisen yhteydessä ja rekisteröidyt ovat antaneet Makery Oy:lle suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kuluttaja- ja markkinatutkimuksissa. Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, jolloin henkilön antamat tiedot poistetaan rekisteristä. Suostumuksen peruuttamisesta ei seuraa henkilölle mitään seuraamuksia.

7. Rekisterin voimassaolo

Rekisteri on voimassa toistaiseksi ja tietoja säilytetään, kunnes henkilö pyytää tietoja poistettavaksi. Makery Oy pidättää kuitenkin oikeuden poistaa rekisteristämme passiiviset jäsenet, jotka eivät ole viimeisen 12 kuukauden aikana vastanneet yhteenkään tutkimukseen.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tai siirrä rekisterin tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Makery Oy:n tietokannassa. Rekisterinpitäjän ja sen käyttämien palveluntarjoajien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannan tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa. Manuaalisesti kerätty aineisto säilytetään lukitussa tilassa lukitussa kaapissa. Sijaintipaikkaan pääsy edellyttää kulkulupaa ja avaimia yrityksen tiloihin. Henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat työssään rekisterissä olevia henkilötietoja.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, korjauttaa ja halutessaan poistattaa tietonsa. Jos henkilö päättää jäsenyytensä kuluttajapaneelissa, poistetaan kaikki jäsenyyden päättänyttä henkilöä koskevat tiedot rekisteristä eikä henkilölle enää lähetetä tutkimuskutsuja. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä sähköpostitse tai postitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Rekisteröity voi myös pyytää rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen tarkistusta. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet ja virheelliset tiedot. Myös tarkistuspyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tieto toimenpiteistä, joihin rekisteröidyn pyynnön johdosta on ryhdytty, annetaan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi kuitenkin pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

11. Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Rekisterinhaltija ei käytä automatisoitua päätöksentekoa (profilointiohjelmistoa).

Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.