Yleiset sopimusehdot


Rekisteriseloste asiakasrekisteristä


Rekisteriseloste suoramarkkinointirekisteristä


Kuluttajayhteisön yleiset ehdot ja rekisteriseloste

Makery Oy:n kuluttajayhteisön yleiset ehdot:

Liittymällä Makery Oy:n kuluttajayhteisöön henkilö hyväksyy sitä koskevat käyttöehdot ja antaa luvan Makery Oy:lle rekisterin käyttöön tietojensa osalta rekisteriselosteen mukaisesti. Lue ehdot huolellisesti läpi ennen kuin rekisteröidyt palveluumme.

Kuluttajayhteisöön voivat rekisteröityä kaikki Suomessa asuvat vähintään 16-vuotiaat henkilöt, joilla on käytössään sähköpostiosoite. Kuluttajayhteisössä saa olla yksi henkilö rekisteröityneenä vain yhdellä sähköpostiosoitteella. Makery Oy poistaa palvelusta väärin rekisteröidyt tiedot. Makery Oy pidättää myös oikeuden poistaa henkilöt, joiden antamat tiedot eivät vaikuta totuudenmukaisilta.

Kuluttajatestin osallistumispalkkioita ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseen palkkioon. Osallistumispalkkio mainitaan testikutsun yhteydessä ja se toimitetaan osallistujalle kuvauksen mukaisesti. Mikäli osallistujaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkkio uudelleen jaettavaksi.

Yksityisyyden suojasta on tietoa rekisteriselosteen kohdassa 9. Ehtoihin liittyviin kysymyksiin sovelletaan Suomen lakeja.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste Makery Oy:n kuluttajayhteisöstä:

1. Rekisterinpitäjä

Makery Oy (Y-tunnus 0873653-0)
Pasilankatu 2 , 00240 HELSINKI
Puhelinnumero +358 400 838 115
Sähköposti: info(a)makery.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kimmo Åström, sähköposti: kimmo.astrom(a)makery.fi (ota yhteyttä)

3. Rekisterin nimi

Makery Oy kuluttajayhteisö

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään kuluttaja- ja markkinatutkimuksiin sekä mielipidekyselyihin, joihin rekisteriin ilmoittautuneet henkilöt ovat lupautuneet vastaanottamaan kutsuja. Rekisteriä hyödynnetään vain mainittuun tarkoitukseen. Mikäli rekisteriä halutaan käyttää muuhun tarkoitetukseen, ilmoitetaan tästä rekisterin jäsenille ennen kuin rekisteriä käytetään muuhun tarkoitukseen. Yhteystietoja ei käytetä tai luovuteta edelleen mihinkään markkinointi- tai myyntitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Makery Oy:llä on käytössä kuluttaja- ja markkinatutkimusten toteuttamista varten tietokanta, jossa käsiteltävät tiedot ovat vapaaehtoisesti siihen liittyneiden henkilöiden itse antamia nimi-, yhteys- ja taustatietoja, kuten syntymävuosi, asumispaikkakunta ja elämäntilanne sekä mahdolliset allergiat tai erityisruokavaliot. Yhteys- ja taustatietojen luovuttaminen on pakollista, jotta tutkimuskutsuja voidaan lähettää ja niitä voidaan kohdistaa halutun kohderyhmän (esimerkiksi tietyn ikäisille) edustajille.

6. Tiedonlähteet ja oikeudellinen peruste

Ainoastaan rekisteröityneet antavat itse tietoja. Rekisteri perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Rekisterissä olevat tiedot on kerätty rekisteröitymisen yhteydessä ja rekisteröidyt ovat antaneet Makery Oy:lle suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kuluttaja- ja markkinatutkimuksissa. Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, jolloin henkilön antamat tiedot poistetaan rekisteristä. Suostumuksen peruuttamisesta ei seuraa henkilölle mitään seuraamuksia.

7. Rekisterin voimassaolo

Rekisteri on voimassa toistaiseksi ja tietoja säilytetään, kunnes henkilö pyytää tietoja poistettavaksi. Makery Oy pidättää kuitenkin oikeuden poistaa rekisteristämme passiiviset jäsenet, jotka eivät ole viimeisen 12 kuukauden aikana vastanneet yhteenkään tutkimukseen.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tai siirrä rekisterin tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Makery Oy:n tietokannassa. Rekisterinpitäjän ja sen käyttämien palveluntarjoajien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannan tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa. Manuaalisesti kerätty aineisto säilytetään lukitussa tilassa lukitussa kaapissa. Sijaintipaikkaan pääsy edellyttää kulkulupaa ja avaimia yrityksen tiloihin. Henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat työssään rekisterissä olevia henkilötietoja.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, korjauttaa ja halutessaan poistattaa tietonsa (ns. oikeus tulla unohdetuksi). Mikäli henkilö haluaa tarkistaa, päivittää tai poistaa tietonsa, tulee hänen ottaa yhteyttä sähköpostilla rekisteristä vastaavaan Kimmo Åströmiin (kimmo.astrom(a)makery.fi). Henkilö saa ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa vastausviestinä linkin portaaliin, jonka kautta hän näkee rekisteriin kerätyt tiedot. Portaalin kautta rekisteröity voi itse tarkastella ja muokata tietojaan sekä halutessaan pyytää anonymisointia eli henkilötietojen poistamista. Pyynnön jälkeen on 30 päivän varoaika ja mikäli henkilö ei peru anonymisointipyyntöään tänä aikana, poistetaan varoajan päätyttyä kaikki henkilötiedot, joista henkilö voidaan yksilöidä ja tunnistaa. Anonymisoinnin jälkeen henkilö ei saa enää tutkimuskutsuja. Anonymistointia pyytävän henkilön tulee huomioida, että poistettuja tietoja ei voida palauttaa. Jos henkilö haluaa myöhemmin palata yhteisön jäseneksi, tulee hänen rekisteröityä uudestaan.

Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

11. Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Rekisterinhaltija ei käytä automatisoitua päätöksentekoa (profilointiohjelmistoa).

Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.