« Takaisin

Ruoanlaitolta ja aterioilta odotetaan nopeutta ja vaivattomuutta

 

Moni elää kiireistä arkea, joten useat kuluttajat kaipaavat arkeen sujuvuutta ja lisää aikaa. Ruoanvalmistus on yksi kohde, josta aikaa voidaan vapauttaa muihin askareisiin ja moni kuluttaja hakeekin ruuanlaitossa vaivattomuutta. Mutta miten vaivattomuus ilmenee elintarvikkeissa tai ruoanlaitossa? Onko vaivattomuus kuluttajista sitä, että tuote on valmis nautittavaksi vai sitä, että tuote on nopea valmistaa? Onko tärkeää, että ohjeiden seuraaminen on helppoa tai että raaka-aineet ovat valmiiksi mitattuja/ annosteltuja? Vai yhdistetäänkö vaivattomuuteen se, että tuote on helppo ottaa mukaan? Kansainvälisessä tutkimuksessa selvitettiin, miten vastaajat ymmärsivät vaivattomuuden ja helppouden ruoissa ja juomissa. 

 

Tutkimuksen perusteella nopea valmistus on tärkein vaivattomuutta ilmentävä asia, vastaajista 48 % yhdisti sen vaivattomuuteen. Nopea valmistaminen yhdistetään voimakkaimmin vaivattomuuteen Pohjois-Amerikassa, jossa 60 % vastaajista oli valinnut kyseisen vaihtoehdon. Kaikista vastaajista 37 % yhdisti vaivattomuuteen ruoat tai juomat, jotka ovat valmiita nautittavaksi ja 36 % yhdisti puolestaan vaivattomuuden ja tuotteen nopean nauttimisen toisiinsa. Aasiassa, Afrikassa, Lähi-Idässä ja Pohjois-Amerikassa 41-45 % vastaajista koki vaivattomuuden tarkoittavan käyttövalmiita tuotteita. Latinalaisessa-Amerikassa vastaava osuus oli 29 % ja Euroopassa 34 %. Helppo kuljettaa/kantaa ja helposti seurattavat ohjeet yhdistettiin vaivattomuuteen yhtä usein (vastaajien osuus kummassakin vaihtoehdossa 22 %). Nuoremmat vastaajat yhdistävät mukaan ottamisen/helpon kuljettamisen vaivattomuuteen hieman useammin kuin vanhemmat vastaajat. Alle 35-vuotiasta vastaajista 25 % yhdisti helpon kuljetettavuuden vaivattomuuteen, kun yli 65-vuotiailla vastaava osuus oli 14 %. Nuoremmilla vastaajilla elämä on usein hektisempää ja liikkuvampaa, jolloin syöminen ja juominen voivat usein tapahtua liikkeellä ollessa, joten on ymmärrettävää, että nuoremmille vastaajille helppo kuljetettavuus yhdistyy selkeämmin vaivattomuuteen. Annetuista vaihtoehdoista vaivattomuuteen yhdistettiin muita harvemmin valmiiksi mitatut raaka-aineet, annoksista/raaka-aineista annetut selkeät käyttöohjeet ja helposti hävitettävä pakkaus (vastaajien osuus kussakin vaihtoehdossa 13-14 %). 

 

Ulkona syöminen ja valmiit annokset yleistyvät, vaikka valtaosa haluaa edelleen tehdä ruokansa itse

 

Moni haluaisi valmistaa ruoan alusta alkaen ja jopa vähän vierastaa “valmisruokia”, mutta kiireisessä arjessa moni on kuitenkin valmis joustamaan ja hyödyntämään valmiita tai puolivalmiita ratkaisuja aikaa säästääkseen. Esimerkiksi hyödyntämällä esikypsennettyjä tai valmiiksi maustettuja tai pilkottuja raaka-aineita esivalmisteluihin menee vähemmän aikaa, mutta kuluttaja saa silti osallistua ja vaikuttaa siihen, millainen ateria raaka-aineista valmistuu – syntyy kokemus itse tekemisestä, vaikka oma varsinainen panostus olisi pienikin. Kysyttäessä mikä annetuista neljästä vaihtoehdoista on mieluisin tapa hoitaa ateriat, valitsee 74 % kaikista vastaajista ruoan valmistamisen kotona alusta alkaen. Toiseksi suosituin vaihtoehto on syödä valmiita tai valmiiksi pakattuja aterioita, tämä on suosituin lähestymistapa 13 %:lle vastaajista. Miehet ja nuoremmat vastaajat suosivat valmiita annoksia hieman muita enemmän. 9 % vastaajista suosii mieluiten ulkona ravintoloissa syömistä ja 4 % puolestaan suosii take away-annoksia tai kotiin tilaamista. Eri maiden vastaajien välillä on eroja sen suhteen, mitä tapaa aterioiden toteuttamisessa ensisijaisesti suositaan. Esimerkiksi venäläisistä vastaajista 90 % haluaa ensisijaisesti valmistaa ruoan kotona alusta alkaen ja vain 5 % suosii valmiita tuotteita. Tanskassa puolestaan 73 % haluaa ensisijaisesti tehdä ruoan alusta alkaen, kun 15 %:lle valmiit annokset ovat ensisijainen valinta. Yhdysvalloissa valmiit annokset ja ulkona syöminen ovat lähes yhtä suosittuja tapoja. Valmiita annoksia suosii 15 % vastaajista ja ravintoloissa syömistä 14 % vastaajista, kun taas 66 % yhdysvaltalaisista haluaa ensisijaisesti valmistaa ruoan itse. Myös kiinalaisista vastaajista 14 % suosii ensisijaisesti ulkona syömistä, 7 % puolestaan take away-annoksia ja 72 % ruoan valmistamista alusta alkaen itse.

 

Valmiit tai puolivalmiit tuotteet helpottavat, kun aika ei riitä kaikkeen

 

Valmiit tai puolivalmiit tuotteet ovat yleisesti käytettyjä, sillä kyselyyn vastanneista kuluttajista 49 % käyttää valmisruokia tai puolivalmisteita vähintään kerran viikossa, miehet hienoisesti enemmän kuin naiset. Vastaajista 8 % käyttää valmisruokia/puolivalmisteita peräti päivittäin ja 14 % ei puolestaan käytä näitä lainkaan. Vähiten valmiita tai puolivalmiita tuotteita käyttävät yli 65-vuotiaat, joista 27 % ei käytä tuotteita koskaan. Toisaalta tässä ikäluokassa ei yleensä eletä enää töiden, perheen ja harrastusten rytmittämää kiireistä arkea, jolloin aikaa on enemmän eikä sitä tarvitse nipistää esimerkiksi ruoanlaitosta. Eurooppalaisista vastaajista valmiita tai puolivalmiita tuotteita vähintään viikoittain käytti 41 % vastaajista, mutta eri maiden välillä oli eroa käyttöuseuden suhteen. Esimerkiksi Ruotsissa näitä tuotteita vähintään viikoittain käyttäviä oli 34 % vastaajista, Tanskassa 28 % vastaajista ja Unkarissa peräti 55 % vastaajista.   

 

Valmiita aterioita käytetään etenkin silloin, kun ruoanlaiton sijaan halutaan käyttää aikaa johonkin muuhun. Päivän eri aterioista valmiita tai puolivalmiita tuotteita suositaan odotetusti sekä lounaalla että päivällisellä. Vastaajista 34 % nauttii tyypillisesti lounaalla tai päivällisellä joko puolivalmiin tai valmiin annoksen. Yleisin tilanne turvautua valmisaterioihin tai lämmitystä vaille valmiisiin tuotteisiin on silloin, kun halutaan rentoutua kotona. Vastaajista 44 % käyttää valmiita tai puolivalmiita tuotteita voidakseen käyttää aikaa ruoanlaiton sijaan kotona rentoutumiseen. Vastaajista 21 % käyttää valmiita tai puolivalmiita tuotteita puolestaan silloin, kun kotona on vieraita, jolloin ruoanlaiton sijaan jää enemmän aikaa seurusteluun ja yhdessäoloon. Vastaajista 16 % käyttää valmiita tai puolivalmiita tuotteita puolestaan töissä, jossa ne lyhentävät lounaaseen kuluvaa aikaa ja vapauttavat näin enemmän aikaa töille.

 

Vaivattomuus ja sitä kautta puolivalmisteet ja valmisruoat kytkeytyvät siis keskeisimmillään ajankäytön priorisointiin eri tilanteissa. Kiireisessä arjessa halutaan usein tehokkuutta ja ajansäästöä, mutta ruoalta ja ruoanlaitolta halutaan toisinaan myös kokemuksia ja elämyksiä. Elintarvikekonsepteja ja -tuotteita kehitettäessä onkin keskeistä ymmärtää, mihin tai millaiseen tilanteeseen tuotetta kehitetään. Onko kehitettävän ratkaisun tarkoitus säästää aikaa kokemuksille ja elämyksille, vai olla osa kokemusta tai elämystä itsessään?

 

Lähde: Global Data Q3/2018 Global consumer survey, N=29 726 

 

Makery tarjoaa laajasti palveluja elintarvikekonseptien kehittämiseen ja uusien markkinoiden tarkasteluun. Lisäksi Makery käyttää GlobalDatan tietokantaa ja tarjoaa sieltä saatavaa markkinatietoa. Lisätietoja GlobalDatan tietokannasta ja sen mahdollisuuksista sekä uusien markkinoiden tarkastelusta antaa kehityspäällikkö Antti Isokangas. 

 

Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.