« Takaisin

Lähes 30 % suomalaisista suhtautuu myönteisesti hyönteisiin ravintona

 

Makery on marraskuusta 2015 alkaen ollut mukana Luonnonvarakeskus Luken johtamassa Scenoprot tutkimushankkeessa, joka tähtää kotimaisen valkuaistasapainon parantamiseen. Makery tuo hankkeeseen tuotesuunnittelun ja kuluttajatutkimuksen osaamista. Tutkimushankkeeseen liittyen Makery toteutti kvantitatiivisen kuluttajatutkimuksen onlinekyselynä Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa syyskuussa 2016. Otanta suoritettiin kansallisesti edustavana iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Kussakin maassa vastaajamäärätavoitteeksi asetettiin 500, yhteensä vastauksia saatiin 2015. Kohderyhmänä olivat 18-65-vuotiaat, joiden kiinnostus ruokavaliotaan ja erityisesti proteiininsaantia sekä erilaisia proteiininlähteitä kohtaan oli asteikolla 1-10 vähintään tasoa 5. Vastaajista 21 % oli 18–29-vuotiaita, 18 % 30–39-vuotiata, 22 % 40–49-vuotiaita ja 39 % 50–65-vuotiaita, miehiä oli 54 % ja naisia 46 % vastaajista.

 

Kyselyn avulla selvitettiin muun muassa miten hyvin kuluttajat tuntevat proteiinipitoisia kasvikunnan tuotteita, kuinka paljon niitä käytetään tällä hetkellä, miten proteiinipitoisista kasvistuotteista pitäisi viestiä sekä miten tuotteiden pitäisi olla esillä kaupoissa. Kyselyn lopuksi selvitettiin vielä yhden kysymyksen avulla, miten vastaajat suhtautuvat hyönteisten tai niistä valmistettujen tuotteiden, kuten patukoiden tai keksien, syömiseen. Kaikista kyselyyn vastanneista 16,2 % oli kiinnostunut maistamaan hyönteisiä ja 13,7 % oli syönyt tai ainakin maistanut niitä, tosin hyönteisiä maistaneista suunnilleen puolet ei ollut kiinnostunut syömään niitä tulevaisuudessa. Kaikista vastaajista noin 65 % ei ollut kokeillut hyönteisiä ja suhtautuminen niiden syöntiä kohtaan oli joko varauksellista tai kielteistä. Yleisesti kaikissa maissa oli nähtävissä, että miehet suhtautuvat hyönteisten syöntiin myönteisemmin kuin naiset ja nuoret myönteisemmin kuin vanhemmat ihmiset. Kaikissa tutkituissa maissa 50-65-vuotiaat suhtautuivat hyönteisten syömiseen kaikista kielteisimmin.

 

Tutkimuksen perusteella suomalaiset olivat kaikista vastaajista kiinnostuneimpia kokeilemaan hyönteisiä, vastaajista yli 21 % aikoi ainakin maistaa niitä tulevaisuudessa. Kiinnostuneissa oli lähes yhtä paljon miehiä ja naisia. 18–29-vuotiaat ja 40–49-vuotiaat vastaajat olivat kaikista kiinnostuneimpia, näissä molemmissa ikäryhmissä noin 28 % vastaajista oli kiinnostunut maistamaan hyönteisiä. Lisäksi 13 % suomalaisista vastaajista oli ainakin maistanut hyönteisiä ja hyönteisiä kokeilleista 60 % oli kiinnostunut syömään niitä myös tulevaisuudessa. Naisista hieman yli 35 % ei aikonut missään nimessä edes maistaa hyönteisiä. Sekä naisissa että miehissä hyönteissyöntiin suhtautuivat kielteisimmin 50-65-vuotiaat, noin 28 % tähän ikäryhmään kuuluneista ei halunnut missään nimessä edes maistaa hyönteisiä.

 

Tutkituista maista kiinnostus hyönteissyöntiä kohtaan oli pienintä Isossa-Britanniassa, jossa 39 % vastaajista ei aikonut missään nimessä edes maistaa niitä. Kyselyyn vastanneista kaikista kielteisimmin hyönteisten syömiseen suhtautuivat 50-65-naiset, joista lähes 52 % ei missään nimessä halunnut edes kokeilla niitä. Ruotsissa hieman yli 17 % vastaajista oli kokeillut hyönteisiä, mutta hyönteisiä kokeilleista lähes 61 % ei ollut kiinnostunut syömään niitä tulevaisuudessa. Miehet olivat kokeilleet hyönteisiä selvästi naisia useammin, kaikista kyselyyn vastanneista ruotsalaisista miehistä noin 24 % oli kokeillut hyönteisiä, kun vastaava luku naisilla oli vain 10,5 %. Ruotsalaisista vastaajista 6,5 % ei osannut sanoa, mitä mieltä on hyönteisten syömisestä, kun Saksassa epävarmoja mielipiteestään oli 4,6 % vastaajista.  Saksassa reilu 15 % miehistä on kokeillut hyönteisiä, kun naisista hyönteisiä on kokeillut vain vajaa 5 %. Saksassa hyönteisten syömisestä kiinnostuneimpia olivat 40–49-vuotiaat miehet, joista 26,2 % kiinnostunut ainakin maistamaan hyönteisiä. Naisista kiinnostuneimpia olivat 18–29-vuotiaat, joista 22 % aikoi maistaa hyönteisiä tulevaisuudessa.

 

hyonteiset-ravintona_maittain

 

 

Kuluttajatutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan kokonaisuudessaan lähiaikoina. Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan tuloksista tarkemmin, seuraa hankkeen sivuja. Luken ja Makeryn lisäksi hankkeessa ovat mukana Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, hollantilainen TNO sekä Norwegian University of Life Sciences.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

 

Lisää hankkeesta: www.luke.fi/scenoprot 
tai antti.isokangas@makery.fi
Twitter: @scenoprot

EMAIL
Facebook
Google+
https://makery.fi/tutkimustulos-hyonteisista/
LinkedIn
Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.