« Takaisin

Pakkausmerkintöjen uskotaan auttavan terveellisempien ostopäätöksen tekemisessä

 

Ranskassa ollaan aloittamassa kokeilua, jossa testataan elintarvikkeiden merkitsemistä värikoodeilla. Niin sanotussa liikennevalomallissa käytetään viisiportaista vihreästä punaiseen vaihtuvaa asteikkoa, jolla kuvataan tuotteen sokeri-, suola- ja rasvapitoisuuksia. Kokeilu on herättänyt vastustusta, koska punaisen merkinnän uskotaan leimaavan esimerkiksi oliivit ja tietyt perinnejuustot epäterveellisiksi ja merkinnän pelätään heikentävän muun muassa kalan ja pähkinöiden suosiota. Lisäksi malli veisi entistä kauemmaksi tavoitteesta saada eurooppalaisiin elintarvikkeisiin yhtenäiset pakkausmerkinnät. Lokakuussa 2016 toteutimme oman kuluttajakäyttäytymistä koskevan tutkimuksen, jonka pääteema oli “Arvot ja asenteet ruokavalinnoissa”. Tutkimuksen puitteissa selvitimme muun muassa mitä mieltä suomalaiset kuluttajat olisivat, jos vastaava merkki otettaisiin käytössä Suomessa.

 

Suhtautuminen kokeiluun_kaikki

 

Kysymys pohjustettiin kertomalla Ranskassa alkavasta kokeilusta, jonka jälkeen kysyttiin, mitä mieltä vastaajat olisivat, jos vastaava käytäntö omaksuttaisiin Suomessa. Kaikista vastaajista 71 % suhtautui merkintään myönteisesti, 23 % varauksella tai kielteisesti ja 6 % ei osannut sanoa kantaansa. Naiset suhtautuvat kokeiluun miehiä myönteisemmin, naisista hieman yli 75 % uskoi merkinnästä olevan hyötyä joko itselle tai muille, miehillä vastaava luku oli hieman alle 67 %. Eri ikäisistä vastaajista myönteisimmin kokeiluun suhtautuivat 45-54–vuotiaat, joista 80 % suhtautui merkintään myönteisesti. Naisista 45-54–vuotiaat ja 65-81–vuotiaat suhtautuivat merkkiin myönteisimmin, näissä ikäryhmissä kukaan ei suhtautunut ideaan erittäin negatiivisesti. Kielteisimmin merkintään suhtautuivat puolestaan 25-34–vuotiaat, joista yli 20 % suhtautui merkkiin varauksella ja yli 8 % todella negatiivisesti. Tässä ikäryhmässä miesten suhtautuminen oli selvästi naisia kielteisempää, miehistä lähes 37 % suhtautui merkkiin varauksella tai kielteisesti, kun vastaava osuus saman ikäryhmän naisilla oli hieman yli 20 %.

 

suhtautuminen_ikaryhmittain

 

Makery aloitti tänä vuonna oman vuosittain toistuvan tutkimuksen pääteemalla “Arvot ja asenteet ruokavalinnoissa”. Kysely käsittelee muun muassa tavallisimpien elintarvikkeissa esiintyvien sertifikaattien tunnettuutta ja vaikutusta ostopäätökseen, erilaisten verkosta ostettavien verkkopalveluiden käyttöä sekä kotimaisten ja luomutuotteiden sekä lähiruoan tärkeimpiä ostokriteereitä. Tutkimus toteutettiin lokakuussa 2016 kansallisesti edustavana iän, sukupuolen ja alueen mukaan ja siihen vastasi 500 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tulemme kertomaan lisää tutkimuksen tuloksista nettisivuillamme sekä tulevissa uutiskirjeissämme.

EMAIL
Facebook
Google+
https://makery.fi/pakkausmerkintakokeilu/
LinkedIn
Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.