« Takaisin

Miten vallitsevat trendit tulisi implementoida tuotteeseen?

 

Globaalisti ja etenkin kehittyneillä markkinoilla tämän hetkiset kuluttajatrendit voi jakaa kolmeen isompaan kokonaisuuteen: terveys ja hyvinvointi, helppous ja edullisuus, sekä kestävyys ja eettisyys. Näillä trendeillä sanotaan olevan eniten vaikutusta yritysten strategioihin pitkällä aikavälillä. Miten nämä trendit sitten tulisi implementoida eli konkretisoida? 

 

Terveys ja hyvinvointi näkyvät jo pelkästään kuluttajien valinnoista, sokeroidun virvoitusjuoman sijasta saatetaan valita kivennäisvettä tai vanukkaan sijasta maustettua rahkaa. Sokerin haitalliset vaikutukset ovat olleet paljon esillä ja se näkyy myös kulutuskäyttäytymisessä. Sokeri nähdään vihollisena ja sitä halutaan yksinkertaisesti välttää. Yritykset ovat vähentäneet sokerin käyttöä tuotteissa, esimerkiksi korvaamalla sen stevialla ja muilla makeutusaineilla. Makeutusaineissakin näkyy pyrkimys luonnollisuuteenkeinotekoisten ja sellaisilta tuntuvien makeutusaineiden tilalle halutaan tunnistettavampia vaihtoehtoja. Tulevaisuudessa myös muut luonnolliset sokerit tulevat olemaan suosiossa, muun muassa kookossokerin suosion odotetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina.  

 

Myös sellaiset raaka-aineet, joita ei tunnisteta, nähdään riskinä. Lisäaineiden käytön vähentäminen ja entistä lyhemmät ainesosaluettelot tulevat olemaan eräänlainen ratkaisu tähän, koska ne vetoavat kuluttajiin. Kuluttajat haluavat todella tietää mitä elintarvike sisältää ja syödä tunnistettavissa olevia ruokia. Toisaalta kuluttajaan luottamusta raaka-aineisiin ja tuotteisiin kerrotaan yhä enemmän erilaisin viestinnän keinoin, korostaen niitä ulottuvuuksia jotka kuluttajia kiinnostavat ja heissä luottamusta herättävät. 

 

Erityisesti Pohjois-Amerikassa terveys- ja hyvinvointitrendi on voimakas, paljon voimakkaampi Eurooppaan ja Aasiaan verrattuna. Kyseinen trendi ilmenee elintarvikkeissa ja alkoholittomissa juomissa voimakkaasti, sen sijaan alkoholijuomissa hieman vähemmän. Toisaalta terveellisyys näkyy alkoholituotteissakin nimenomaan alkoholittomien vaihtoehtojen valikoiman ja kysynnän kasvuna.  

 

Hinta on aina huomioitava, kun puhutaan kuluttajien ostokäyttäytymisestä, se ohjaa kuluttajien valintoja kaikkialla. Rahoille halutaan vastinetta, eikä liiasta haluta maksaa. Toisaalta laadukkaiden raaka-aineiden ja tuotannon kustannukset kasvavat jatkuvasti, joten on entistä tärkeämpää ymmärtää, mitä kuluttaja todella haluaa tai arvostaa, ja satsata resurssit siihen. Myös helppous ja pienet annoskoot ovat valttia lisääntyvän kiireen keskellä. Ostoksia tehdään hieman useammin, mutta ostettu määrä on pienempi. Entistä useammin ostetaan vain suoraan tarpeeseen, eikä välttämättä pidetä ruoka-ainevarastoja kotona entiseen malliin.  

 

Miten kestävyys ja eettisyys näkyvät?

 

Ekologisuus ja eettisyys ilmenevät pakkauksissa eniten: pakkausmateriaalin tulisi olla kierrätettävää ja älypakkausten tulisi viestiä kestävyyttä. Teknologian hyödyntäminen pakkauksissa veisi kuluttajia lähemmäs tuotetta, esimerkiksi kuluttaja saisi puhelimellaan lisätietoa raaka-aineiden alkuperästä, mutta näitä sovelluksia ainakin eurooppalaisilla markkinoilla on vielä varsin vähän. Ekologisuus ja eettisyys näkyvät myös lähiruoan suosiossa. Lyhyet toimitusketjut pienine kuljetuspäästöineen, sekä ymmärrys tuotteen alkuperästä vetoavat.  Isot yritykset vastaavat lähiruokatrendiin paitsi hintakilpailulla, myös entistä vahvemmin omista vahvuuksistaan viestimällä. Tasapaino tuotteen positioinnin ja hinnan välillä on tärkeää. Myös vastuullisuus on noussut monien yritysten viestinnän kärjeksi. Jotkut yritykset esimerkiksi osallistuvat Itämeren suojeluun, toiset puolestaan korostavat tuotantotapojensa vastuullisuutta tai viestivät pakkausmateriaalin pienentyneestä kulutuksesta.

 

Kuluttajien tietoisuus on lisääntynyt ja tiedon saatavuus on helpottunut huomattavasti. Kuluttajat osaavat vaatia asioita ja äänestävät valinnoillaan arvojensa mukaisesti. Kuluttaja myös elää erilaisten tulevien ja menevien trendien ja suuntausten ristipaineessa. Toiset trendit lähtevät liikkeelle yksittäisestä mediapersoonan mielipiteestä, elävät aikansa ja katoavat sitten, kun taas monien taustalla ovat suuremmat megatrendit. Tuotekonseptoinnin näkökulmasta on hyvä pyrkiä kiinnittämään konsepti useampaan kuin yhteen meneillään tai ennustettavissa olevaan trendiin, jolloin se puhuttelee useampaa kuluttajaryhmää samanaikaisesti ja toisaalta säilyy päivittäisessä keskustelussa relevanttina pidempään.

 

Makery tarjoaa laajasti palveluja elintarvikekonseptien kehittämiseen ja uusien markkinoiden tarkasteluun. Lisäksi Makery käyttää GlobalDatan tietokantaa ja tarjoaa sieltä saatavaa markkinatietoa. Lisätietoja GlobalDatan tietokannasta ja sen mahdollisuuksista sekä uusien markkinoiden tarkastelusta antaa kehityspäällikkö Antti Isokangas.

Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.