« Takaisin

Mitä on terveellisyys?

 

Terveellisyys voi tarkoittaa kuluttajan mielessä monia asioita. Yksi ajattelee elintarvikkeen terveellisyyden kontekstissa rasvapitoisuutta, toinen hiilihydraatteja, kolmas proteiineja tai muita ravintoaineita. Lisäksi keskusteluun sekoittuvat vaikkapa lisäaineiden määrä, alkuperä tai tuotantoketjun pituus. Kansainvälinen vertailu kertoo, että likimain samat teemat nousevat esiin myös globaalissa tarkastelussa. Yhteistyökumppanimme GlobalData plc:n tekemän tutkimuksen [1] mukaan keskeisimmän terveellisyyteen liittyvät teemat olivat: Luonnollisuus (69% vastaajista valinnut), tasapainoinen ravinto (61 %), vähäsokerisuus (44 %), tuoreus (43%) ja vähärasvaisuus (43%).

 

Erojakin kuitenkin löytyy. Ruotsissa (n=700) luonnollisuuden (=natural), tasapainoisen ruokavalion ja luomun ohella merkittävimmäksi esiin nousevat vähäsokerisuus (47 %) ja itse tekeminen (33 %). Kiinassa (n=913) kolme keskeisintä teemaa pysyvät samoina, mutta vähäsokerisuuden sijaan vähärasvaisuus mielletään terveelliseksi (39 %), samoin kuin tuoreus (fresh/raw, 58 %). Kotona tekeminen ei kiinalaisille assosioidu ruotsalaisten tapaan terveelliseksi – ainoastaan 12 % kiinalaisista vastaajista kokee itse tekemisen terveelliseksi (vrt. Ruotsi 33 %, Yhdysvallat 25 %). Saman tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa (n=903) terveellisyys tarkoittaa ennen muuta luonnollisuutta (=natural, 56 %), tasapainoista ruokavalioita (55 %), vähärasvaisuutta (41 %), tuoreutta (fresh/raw, 40 %), ja vähäsokerisuutta (39 %). Suomi ei tässä tapauksessa lukeutunut maihin, joita GlobalData plc on tutkinut, mutta vertailun vuoksi Makeryn itse vuonna 2016 keräämässä aineistossa [2], kysymyksen “Mitä terveellinen syöminen mielestäsi on?”, kohdalla top viiteen nousivat kasvikset (25 %), vähärasvaisuus (20 %), monipuolisuus (19 %), vähän lisäaineita (17 %) ja vähäsokerisuus (16 %). Vastaajia kyselyssä oli 500.

 

Otantatutkimuksesta ei luonnollisesti voi vetää 100 % johtopäätöksiä, mutta ne antavat kuitenkin vahvaa suuntaa kokonaiskuvan arviointiin. Yrityksen kannalta olennaista on ymmärtää, että terveyskäsitykset vaihtelevat tuoteryhmästä ja kohdemarkkinasta riippuen. Kaikissa mainituissa tarkasteluissa vastaukset on kerätty koko aikuisväestöltä ja on huomattava, että eri ikäryhmissä käsitykset vaihtelevat paljonkin.

 

Eri maissa esiintyviä terveyskäsityksiä, sekä muita trendejä niin terveellisyyskäsityksiin, kuin yleisemminkin kulutuskäyttäytymiseen liittyen tutkitaan paljon ja vallitsevien trendien ymmärtäminen on olennaista erityisesti silloin, kun kehitetään uusia konsepteja tai mennään uusille markkinoille.

 

Makery tarjoaa laajasti palveluja elintarvikekonseptien kehittämiseen ja uusien markkinoiden tarkasteluun. Kehityspäällikkö Antti Isokangas antaa näistä lisätietoja. Lue palveluistamme lisää täältä.

    1. GlobalData Consumer Survey Q4/2017: n=26 925, 36 maassa
    2. Makeryn kuluttajatutkimus, syksy 2016, n=500, koko Suomi
Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.