Kvantitatiiviset menetelmät


Mikä? Missä? Kuinka usein? Paljonko?

Kvantitatiiviset menetelmät painottuvat kokeilemiseen ja todentamiseen. Tutkimuksissa otos on edustava ja numeerisesti suuri, ja tutkittavia asioita ja ilmiöitä kuvataan numeerisen tiedon pohjalta. Tutkimuksen avulla voidaan kartoittaa olemassa oleva tilanne, selvittää tutkittavassa asiassa tapahtuneita muutoksia tai selvittää eri asioiden välisiä riippuvuuksia, mutta kvantitatiivisten menetelmien avulla ei pystytä riittävästi selvittämään asioiden syitä tai ilmiön taustalla olevia tekijöitä. Menetelmillä voidaan tutkia esimerkiksi, miten tuotteen aistittavat ominaisuudet pärjäävät vertailussa markkinoilla oleviin kilpailijoihin, kuinka kiinnostavana tuotekonseptia pidetään tai kuinka todennäköisesti tuotetta ostettaisiin tai suositeltaisiin.

 

Esimerkiksi: Mikä arvioimistasi tuotteista oli mielestäsi paras? Mitkä seuraavista tuotekuvauksessa mainituista asioista olivat sinusta kiinnostavimpia? Kuinka usein voisit kuvitella ostavasi tätä tuotetta, mikäli sitä olisi saatavilla kaupoissa sinulle sopivaan hintaan?


Hallitesti

Hallitestissä kuluttajat pääsevät rauhallisessa testiympäristössä maistamaan, haistamaan ja kokeilemaan tuotteita. Testeissä tutkitaan usein myös tuotekonsepteja, pakkauksia ja markkinointiviestinnän materiaaleja. Hallitesti sopii käytettäväksi sekä tuotekehityksen alkuvaiheessa, jolloin voidaan helposti vaikuttaa kehitettäviin ominaisuuksiin että tuotekehityksen loppuvaiheessa, kun halutaan varmistaa, että tuote on valmis lanseerattavaksi. Kuluttajat vastaavat joko sähköiselle lomakkeelle tai palaute voidaan kerätä myös henkilökohtaisena haastatteluna.

 

Kotitesti

Kotitestissä kuluttajat pääsevät käyttämään tuotteita ja testaamaan pakkauksia kotonaan luonnollisessa ympäristössä. Kotitesti sopii erityisen hyvin valmistusta vaativille tuotteille ja sellaisiin tutkimuksiin, jossa halutaan kuluttajan nauttivan tuotteita suurempia määriä kerralla. Vastaaminen tapahtuu nettilomakkeen kautta ja vastaajat voivat myös ladata kuvia tuotteen käyttötavoista ja -tilanteista. Asiakas saa palautetta tuotteen ominaisuuksista ja toimivuudesta käyttäjän arjessa.

 

Onlinekysely

Onlinekysely mahdollistaa suuren vastaajamäärän tavoittamisen laajalta maantieteelliseltä alueelta, tai toisaalta tarkasti rajatun kohderyhmän esim. tietyn tuotteen käyttäjien tai tietyn ikäryhmän tavoittamisen. Lukuisat erilaiset kysymystyypit ovat mahdollisia nettikyselyssä ja tukena voi käyttää kuvia, ääntä tai videoita.

 

Shopper-tutkimus

Shopper-tutkimuksen avulla luodaan kokonaiskuva kuluttajan ostopäätöksen syntymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Arvokasta tietoa saadaan myös kuluttajien käyttäytymisestä myymälässä ja hyllyllä sekä minkä tuotteiden väliltä lopullinen valinta tehdään ja miksi. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää tuotevalikoimaa ja tuotesijoittelua hyllyssä palvelemaan kuluttajaa entistä paremmin. Kuluttajien haastattelut tehdään useimmiten luonnollisessa ostoympäristössä myymälässä.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ »

Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.