Kuluttajaymmärryksen vahvistamiseksi, kuluttajien mielipiteiden, näkemysten ja asenteiden selvittämiseksi sovellamme monipuolisesti sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä.

 

Kvantitatiiviset menetelmät


Mikä? Missä? Kuinka usein? Paljonko?

Kvantitatiiviset menetelmät painottuvat kokeilemiseen ja todentamiseen. Tutkimuksissa otos on edustava ja numeerisesti suuri, ja tutkittavia asioita ja ilmiöitä kuvataan numeerisen tiedon pohjalta. Tutkimuksen avulla voidaan kartoittaa olemassa oleva tilanne, selvittää tutkittavassa asiassa tapahtuneita muutoksia tai selvittää eri asioiden välisiä riippuvuuksia, mutta kvantitatiivisten menetelmien avulla ei pystytä riittävästi selvittämään asioiden syitä tai ilmiön taustalla olevia tekijöitä. Menetelmillä voidaan tutkia esimerkiksi, miten tuotteen aistittavat ominaisuudet pärjäävät vertailussa markkinoilla oleviin kilpailijoihin, kuinka kiinnostavana tuotekonseptia pidetään tai kuinka todennäköisesti tuotetta ostettaisiin tai suositeltaisiin.

 

Esimerkiksi: Mikä arvioimistasi tuotteista oli mielestäsi paras? Mitkä seuraavista tuotekuvauksessa mainituista asioista olivat sinusta kiinnostavimpia? Kuinka usein voisit kuvitella ostavasi tätä tuotetta, mikäli sitä olisi saatavilla kaupoissa sinulle sopivaan hintaan?


Hallitesti

Hallitestissä kuluttajat pääsevät rauhallisessa testiympäristössä arvioimaan tuotteita. Usein tutkitaan myös tuotekonsepteja, pakkauksia ja markkinointimateriaaleja. Hallitesti sopii käytettäväksi sekä tuotekehityksen alkuvaiheessa, jolloin voidaan helposti vaikuttaa kehitettäviin ominaisuuksiin että tuotekehityksen loppuvaiheessa, kun halutaan varmistaa, että tuote on valmis lanseerattavaksi.

Kotitesti

Kotitestissä kuluttajat pääsevät käyttämään tuotteita ja testaamaan pakkauksia kotonaan luonnollisessa ympäristössä. Kotitesti sopii erityisen hyvin valmistusta vaativille tuotteille ja sellaisiin tutkimuksiin, jossa halutaan kuluttajan nauttivan tuotteita suurempia määriä kerralla. Vastaaminen tapahtuu nettilomakkeen kautta ja vastaajat voivat myös ladata kuvia tuotteen käyttötavoista ja -tilanteista.

 

Onlinekysely

Onlinekysely mahdollistaa suuren vastaajamäärän tavoittamisen laajalta maantieteelliseltä alueelta, tai toisaalta tarkasti rajatun kohderyhmän esim. tietyn tuotteen käyttäjien tai tietyn ikäryhmän tavoittamisen. Lukuisat erilaiset kysymystyypit ovat mahdollisia nettikyselyssä ja tukena voi käyttää kuvia, ääntä tai videoita.

 

Shopper-tutkimus

Shopper- tutkimuksen avulla luodaan kokonaiskuva kuluttajan ostopäätöksen syntymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, sekä saadaan arvokasta tietoa kuluttajien käyttäytymisestä myymälässä ja hyllyjen ääressä. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää tuotevalikoimaa ja tuotesijoittelua palvelemaan kuluttajaa entistä paremmin.

Kvalitatiiviset menetelmät


Miksi? Millainen? Miten?

Kvalitatiiviset menetelmät painottuvat ilmiöiden ymmärtämiseen. Tutkimuksissa otos on numeerisesti pieni ja harkinnanvaraisesti koottu, ja tutkittavaa ilmiötä yritetään ymmärtää niin sanotun pehmeän tiedon pohjalta. Kvalitatiiviset menetelmät sopivat esimerkiksi vaihtoehtojen etsimiseen, jonkun ilmiön taustalla olevien tekijöiden selvittämiseen tai ihmisten asenteiden, mielleyhtymien ja käyttäytymisen ymmärtämiseen. Menetelmillä voidaan selvittää ja ymmärtää esimerkiksi sitä, miten kuluttaja toimii ostaessaan eri tuoteryhmien tuotteita ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, mitä tuotteita kuluttaja lopulta ostaa. Kuluttajilta voidaan saada myös uusia ideoita tai näkökulmia esimerkiksi brändin uudistamiseen tai tuoteportfolion laajentamiseen liittyen.

 

Esimerkiksi: Kun olet ostamassa mehuja tai virvoitusjuomia, niin miten ostoprosessi etenee? Teetkö ostopäätöksen jo kotona vai vasta ostopaikassa? Mistä yleensä ostat tällaisia juomia ja miksi ostat juomia juuri sieltä? Kun ostat tällaisia juomia, niin ovatko ne pääasiallinen syy mennä kauppaan vai yksi ostettava asia muiden joukossa?


 

Ryhmäkeskustelut

Keskustelut toteutetaan 6–10 hengen ryhmissä ja ne kestävät 1,5–2 tuntia. Maistamiset, kokeilut, esittelyt ja erilaiset tekniikat ovat mahdollisia. Asiakas voi seurata keskustelun kulkua joko paikan päällä tai online-streamina.

 

Syvähaastattelut

Henkilökohtaiset syvähaastattelut sopivat niin kuluttajien kuin päättäjien ja asiantuntijoiden tarpeiden ja toiveiden tarkkaan selvittämiseen. Ne kestävät 0,75–1 tuntia ja voidaan toteuttaa myös haastateltavan luona.

 

 

Makery Fokus Online

Nettiryhmäkeskustelu, jossa osallistujat ovat kotonaan koneen ääressä ja osallistuvat keskusteluun chattailemalla. Kuvien, äänien ja videoiden näyttäminen on mahdollista. Kesto noin 2 tuntia.

 

 

Makery Areena

Makery Areena on 1-2 viikkoa kestävä verkkoyhteisö, joka toteutetaan suljetulla keskustelufoorumilla. Kuluttajille annetaan tuotteisiin tai pakkauksiin liittyen erilaisia tehtäviä ja he voivat jakaa kokemuksiaan keskustellen ja visuaalisin kuvamateriaalein.

 

 

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ »

Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.