« Takaisin

Mitä korkea laatu tarkoittaa kuluttajille?

 

Ruoasta puhuttaessa laatu on usein esillä ja koska hinta kulkee laadun kanssa käsi kädessä, puhutaan ruoan yhteydessä monesti myös hinta-laatusuhteesta. Laadukkaan tuotteen koetaan antavan rahoille vastinetta, toisaalta myös ei niin laadukkaaksi mielletty tuote voi olla riittävän laadukas, mikäli hinta on laatuun nähden sopiva. Tuotteiden, kuten tuoreiden kasvisten ja lihan, laatu voi vaikuttaa ruokakaupan valintaan, ja laadukkaat tuotteet koetaan houkuttelevina, kun syödään kodin ulkopuolella. Mutta mistä asioista ruokien tai juomien korkea laatu koostuu? Mitä kaikkia asioita korkea laatu tarkoittaa kuluttajille? 

 

Maailmanlaajuisen tutkimuksessa [1] vastaajilta kysyttiin, mitkä annetuista 14 vaihtoehdosta tarkoittavat heille korkeaa laatua ruoissa tai juomissa. Tulokset olivat melko samansuuntaisia eri maanosissa. Tutkimuksen mukaan 57 prosentille kuluttajista korkea laatu tarkoitti joko raaka-aineiden tuoreutta tai sitä, että tuote on vastavalmistettu, ja Lähi-Itää ja Afrikkaa lukuun ottamatta tämä oli eniten korkeaan laatuun yhdistetty tekijä eri puolilla maailmaa. Useimmiten tuoreus yhdistettiin laatuun Latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa, jossa 59 % vastaajista valitsi sen. Lähi-Idässä ja Afrikassa puolestaan 47 % yhdisti tuoreuden korkeaan laatuun, hieman tätä useammin korkeaan laatuun yhdistettiin paikallisuus, jonka oli valinnut 50 % maanosan vastaajista. Naiset yhdistivät tuoreet raaka-aineet/ vastavalmistetun vahvemmin korkeaan laatuun kuin miehet. Naisista 61 % valitsi yhdisti korkeaan laatuun tuoreuden, kun vastaava osuus miehillä oli 52 %. Kaikista vastaajista puolestaan vain 17 % yhdisti  korkean laadun korkeaan/ kalliiseen hintaan.   

 

Tuoreuden lisäksi korkeaan laatuun yhdistetään paikallisuus, luomu ja luonnollisuus 

 

Tutkimuksen mukaan tuoreuden jälkeen korkeaan laatuun yhdistettiin useimmiten paikallinen tuottaminen/lähiruoka (50 %), luomu (41 %) ja luonnollisuus (41 %). Näitä harvemmin korkeaan laatuun yhdistettiin esimerkiksi tuotteille myönnetyt sertifikaatit, käsin tehty/käsityöläisyys ja eksoottiset raaka-aineet. Naiset yhdistivät luonnollisuuden hieman useammin korkeaan laatuun kuin miehet (naisista 44 %, miehistä 39 %). Eurooppalaisista vastaajista luonnollisuuden korkeaan laatuun yhdisti 42 %, kun vastaava osuus Pohjois-Amerikassa oli 32 %. Luomu puolestaan yhdistettiin Aasian ja Tyynenmeren alueella hieman useammin korkeaan laatuun kuin Euroopassa (Aasia ja Tyynimeri 46 %, Eurooppa 39 %).  

 

Luonnollisuus voi tarkoittaa eri asioita eri kuluttajille ja eri maissa voidaan korostaa luonnollisuutta hieman eri näkökulmista. Luonnollisuus voi merkitä esimerkiksi sitä, ettei tuotetta ole prosessoitu, ettei se sisällä keinotekoisia ainesosia tai sitä, ettei tuotannossa ole käytetty kemiallisia torjunta-aineita, lääkkeitä tai hormoneita. Esimerkiksi Suomessa antibioottivapaus on ollut jonkin verran esillä julkisuudessa, vaikka Suomessa käytetään vähän antibiootteja ja kasvinsuojeluaineita moniin muihin maihin verrattuna, ja se voidaan tietyissä tuoteryhmissä ja tietyillä markkinoilla nähdä myös kilpailuetuna. Ylipäätään suomalaiset tuotteet pitävät sisällään monia niitä tekijöitä, jotka yhdistetään korkeaan laatuun. Siksi moni pitää kotimaisia tuotteita laadukkaina, vaikka eri ihmiset mieltäisivätkin korkean laadun hieman eri tavoin. Esimerkiksi kotimaiset tuoretuotteet ovat usein lähellä tuotettuja, tuoreita ja antibioottivapaita.  

 

Noin kolmasosalle korkea laatu tarkoittaa ympäristöystävällisyyttä ja vastuullisuutta

 

Tutkimuksen mukaan 30 %:lle kuluttajista korkealaatuisuus tarkoittaa ympäristöystävällisyyttä ja kestäviä valintoja. Vastaajista 13 % puolestaan mielsi korkean laadun tarkoittavan ylellistä pakkausta ja 22 %:lle korkea laatu tarkoitti kestävää pakkausta. Se, että kuluttajat eivät välttämättä yhdistä ympäristöystävällisyyttä tai pakkausta kovin vahvasti korkean laadun kanssa ei tarkoita, etteikö näitä tekijöitä otettaisi ostopäätöksissä huomioon. Esimerkiksi muovista ja sen vähentämisestä puhutaan tällä hetkellä paljon ja monet suomalaiset elintarvikeyritykset panostavatkin pakkausten ympäristökuorman sekä hävikin pienentämiseen. Elintarvikkeiden pakkaamisessa käytetään paljon muovia, joten on tärkeää, että uusia elintarvikkeille sopivia kierrätettäviä tai biohajoavia materiaaleja kehitetään.    

 

Lainsäädäntö tietenkin asettaa omat reunaehtonsa elintarvikkeiden laadulle. Usein ehdot kohdistuvat mikrobiologiseen laatuun ja elintarvikevalmistaja on vastuussa, että tuote on turvallinen. Mikrobiologista laatua tarkkaillaan paljon tuotannon aikana, jolloin valvonta kohdistuu raaka-aineisiin, kuumennus-, jäähdytys- ja säilytyslämpötiloihin sekä työvälineiden ja koneiden puhtauteen. Mikrobiologista turvallisuutta ei erikseen otettu esille, kun kuluttajilta kysyttiin, mitä korkea laatu tarkoittaa, tosin sen voisi mieltää liittyvän raaka-aineiden tuoreuteen tai vastavalmistamiseen.   

 

  1. GlobalData Q3/2018 Global consumer survey, N= 29 726 

 

Makery tarjoaa laajasti palveluja elintarvikekonseptien kehittämiseen ja uusien markkinoiden tarkasteluun. Lisäksi Makery käyttää GlobalDatan tietokantaa ja tarjoaa sieltä saatavaa markkinatietoa. Lisätietoja GlobalDatan tietokannasta ja sen mahdollisuuksista sekä uusien markkinoiden tarkastelusta antaa kehityspäällikkö Antti Isokangas. 

Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.