« Takaisin

Asiantuntijaraati löysi kookosvesistä yllättävän paljon eroja


Julkaistu 06/2019


Kuumana kesäpäivänä maistuu kylmä juoma ja raikkaan suomalaisen hanaveden lisäksi kuluttajille on tarjolla lukuisia muita janonsammuttajia. Yksi valikoimaa kasvattava ryhmä ovat kookosvedet, joita markkinoidaan virkistävinä ja raikkaina janonsammuttajina sekä urheilusuorituksiin sopivina nesteyttäjinä. Makeryn asiantuntijaraati päätti toteuttaa markkinoilla olevien kookosvesien aistinvaraisen arvioinnin.


Asiantuntijaraadin tehtävänä oli arvioida, eroavatko markkinoilla olevat kookosvedet toisistaan aistittavien ominaisuuksien suhteen. Arviointiin valittiin annospakkauksissa myytäviä maustamattomia kookosvesiä, joita oli saatavilla Helsingin keskustan ruokakaupoissa. Näytteet ostettiin K-Supermarketista sekä Ruohonjuuresta. Arviointiin valikoitui kuusi kookosvettä, joista yksi oli valmistettu tiivisteestä. Tuotteista arvioitiin hajun voimakkuus, värin sameus, värin keltaisuus, maun makeus, maun raikkaus, kookoksen maun voimakkuus ja jälkimaun voimakkuus. Ominaisuudet arvioitiin asteikolla 0-10, jossa 0 tarkoitti sitä, ettei kysyttyä ominaisuutta ole lainkaan ja 10, että sitä on erittäin paljon.


Arvioitavat näytteet olivat Puhdistamo, Foodin, Elo, Cocowell, Vitacoco ja Aqua verde Pure. Tuotteissa oli aistittavien ominaisuuksien suhteen yllättävän paljon eroja, kun ottaa huomioon, että tuotteet olivat ravintosisältöjen ja ainesosien suhteen hyvin samankaltaisia. Aqua verde Pure oli ainoa, joka oli valmistettu tiivisteestä, muut sisälsivät pelkkää kookosvettä. Vitacoco sisälsi kookosveden lisäksi myös hieman fruktoosia sekä C-vitamiinia. Erot aistittavissa ominaisuuksissa antavatkin viitteitä siitä, että tuotteiden alkuperämaa ja/tai valmistusprosessi vaikuttavat aistittaviin ominaisuuksiin. Eniten eroa löytyi maun makeudessa, raikkaudessa ja kookoksen maun voimakkuudessa. Elo ja Aqua verde Pure erosivat toisistaan eniten aistittavien ominaisuuksien suhteen.

Pääosa näytteistä oli kirkkaita ja hajultaan hyvin mietoja


Elo ja Puhdistamo olivat hajunsa puolesta selvästi muita voimakkaampia. Muiden arvioitujen kookosvesien haju oli hyvin mieto, kun taas Puhdistamo tuoksui paahtuneelta ja Elo tuoksui selvästi kookokselta. Värin puolesta kirkkain tuote oli Cocowell, joka oli hyvin lähellä vertailunäytteenä ollutta vettä. Samein puolestaan oli Aqua verde Pure. Sameuden lisäksi tuotteiden ulkonäössä oli myös pientä hajontaa sen suhteen, oliko värissä keltaisuutta. Elo ja Foodin eivät olleet lainkaan keltaisia. Puhdistamo ja Vitacoco olivat väriltään muita keltaisempia, mutta nämäkin olivat vain hieman kellertäviä.


Elossa maistui eniten kookos, Aqua Verdessä vähiten


Aqua verde Pure oli arvioinnin ainoa tiivisteestä valmistettu kookosvesi ja tämä saattaa selittää, miksi se arvioitiin muita heikommin makuun liittyvissä ominaisuuksissa. Siinä ei ollut juurikaan makeutta, kookoksen makua eikä raikkautta. Vitacoco oli hieman makeampi ja siinä oli hieman enemmän kookoksen makua, mutta sen jälkimaku oli yhtä voimakas kuin Aqua Verde Purella. Näillä kahdella näytteellä jälkimaku oli selvästi voimakkaampi kuin muilla arvioiduilla näytteillä, mutta kummankin jälkimaku oli epämiellyttävä ja tunkkainen.


Elo oli arvioiduista näytteistä selvästi maultaan makein, raikkain ja siinä oli voimakkain kookoksen maku. Cocowell, Puhdistamo ja Foodin olivat keskenään melko samanlaisia maun makeuden ja raikkauden suhteen, mutta ne olivat näissä ominaisuuksissa hieman Eloa miedompia. Foodin ja Cocowell olivat maultaan raikkaampia kuin Puhdistamo. Foodin ja Cocowell olivat hieman raikkaampia kuin Puhdistamo. Cocowellissä ja Puhdistamossa oli muista poiketen hieman paahtunutta makua. Puhdistamossa oli paahtuneen maun lisäksi myös hieman tunkkaista jälkimakua.


Arviointi toteutettiin konsensusarviointina, jossa raadin jäsenet arvioivat tuotteita yhdessä keskustellen. Raati koostui viidestä arvioijasta. Ennen varsinaista arviointia ja aistinvaraisen ominaisuusprofiilin tekemistä raati kokoontui tutustumaan tuotteisiin. Raadin jäsenet loivat yhdessä sanaston aistittavista ominaisuuksista ja sopivat vertailunäytteet. Varsinainen arviointi suoritettiin arvioimalla näytteet yksi kerrallaan satunnaisessa järjestyksessä. Näytteet esitettiin sokkona kolminumeroisilla satunnaisluvuilla koodattuina, eli raadin jäsenet saivat tietää vasta arvioinnin jälkeen, mikä näyte oli mikäkin tuote. Näytteet tarjoiltiin jääkaappikylminä kirkkaista kertakäyttömukeista.

Makeryn tarjoamat aistinvaraisen arvioinnin palvelut


Asiantuntijaraadin laatiman ominaisuusprofiilin avulla saadaan objektiivista tietoa tuotteiden keskeisistä aistittavista ominaisuuksista (maku, haju, rakenne, ulkonäkö) ja niiden voimakkuuksien eroista. Se on erinomainen työkalu tukemaan tuotekehitysprosessia erityisesti silloin, kun tarvitaan tarkempaa tietoa tuoteryhmän sisällä kilpailevista tuotteista. Mieltymysprofiilissa, joka on ominaisuusprofiilista laajennettu kokonaisuus, asiantuntijoiden luomaan ominaisuusprofiiliin yhdistetään kuluttajatutkimuksessa hankittu tieto tuotteiden ja niiden ominaisuuksien miellyttävyydestä. Kuluttajat arvioivat hallitestissä samoja ominaisuuksia, jotka asiantuntijat näytteistä löysivät. Tällöin saadaan tieto, mitkä tuotteiden keskeisistä aistittavista ominaisuuksista vaikuttavat eniten kuluttajien mieltymyksiin.

Asiantuntijamme auttavat sinua ja yritystäsi aistinvaraisten arviointimenetelmien käytössä ja vastaamme mielellämme kysymyksiin. Lisätietoja aistinvaraisen arvioinnin palveluista antaa Kari Solala.

Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.