« Takaisin

Kuluttajatestin voitosta lisävirtaa markkinointiin – Case Semper Corny-patukat

Julkaistu 02/2020

Yhä useampi elää kiireistä ja pirstaleista arkea, jossa riennetään menosta toiseen. Ruokailulle ei välttämättä ole aikaa ja siksi niin kutsuttu välipalaistuminen on yleistynyt. Etenkin hyvin säilyvien ja helposti mukaan otettavien välipalojen käyttö on lisääntynyt, sillä niitä voi nauttia vaivattomasti esimerkiksi kulkuneuvossa matkalla jonnekin. Yksi kasvava tuoteryhmä on erilaiset patukat, sillä ne ovat kätevän kokoisia, helppoja nauttia ja niistä saatavan lisäenergian avulla jaksaa taas jatkaa seuraavaan ateriaan asti.


Semperistä tuli syksyllä 2016 Corny-tuotteiden jakelija Pohjoismaissa. Corny on pitkäaikainen ja tunnettu brändi Keski-Euroopassa, mutta Suomessa se on suurelle yleisölle vielä melko tuntematon. Kilpailu hyllytilasta on kovaa ja vaikka käsissä olisi maistuva ja Keski-Euroopassa menestynyt tuote, vaatii kilpailussa pärjääminen uudella markkinalla erottautumista suurimmista kilpailijoista. Corny-tuoteperhe laajensi Semperin tuotevalikoimaa ja uuden tuoteryhmän myötä koettiin tarpeelliseksi hakea talon ulkopuolista ymmärrystä muun muassa välipalapatukoiden markkinasta, markkinoiden kehityksestä sekä kuluttajien preferensseistä. Yhteistyökumppaniksi valittiin Makery ja kesästä 2018 alkaen Makery on toteuttanut erilaisia analyysejä ja tutkimuksia Semperin tarpeisiin.

”Suomessa kilpailija- ja tuoteryhmäkohtaista tietoa on vaikeasti saatavilla. Koska tuotesegmentti oli yritykselle uusi, halusimme ymmärtää markkinaa sekä välipalapatukoiden yleistä käyttötarkoitusta sekä valintaan vaikuttavia tekijöitä paremmin tehdäksemme vaikuttavampaa markkinointia. Koska tavoitteenamme on tehdä brändin rakennustyötä, on tärkeää myös seurata, miten tunnettuus kehittyy.”, kertoo Semperin Product Manager Annette Göransson.


Yhteistyön myötä lisäymmärrystä markkinasta sekä tukea myyntiin ja markkinointiinYhteistyö on pitänyt sisällään esimerkiksi markkina-analyysiä sekä online-, halli- ja hyllytutkimuksia. Tutkimuksilla on kartoitettu muun muassa markkinan kokonaiskokoa ja kehitystä, markkinassa olevien brändien tunnettuutta, brändimielikuvia, ostomotiiveja ja valintakriteerejä. Kuluttajilla toteutettu sokkomakutesti puolestaan haluttiin toteuttaa, jotta voitaisiin todentaa Cornyn aistittavaan laatuun liittyviä erottautumistekijöitä. Yhteistyön myötä Semper on kartuttanut ymmärrystään välipalapatukoiden kategoriasta ja pystynyt asemoimaan tuotteensa entistä paremmin kilpailutilanteeseen ja kuluttajien valintaympäristöön. Erityisesti brändin ja aistittavien ominaisuuksien suhteen on tunnistettu keskeisiä erottautumistekijöitä ja kilpailuetuja, joita Semper Oy voi hyödyntää myynnin ja markkinoinnin tukena.


Konkreettisin esimerkki tulosten suorasta hyödynnettävyydestä on viimeisimpänä projektina toteutettu makutesti. Sokkomakutestiin valittiin Cornyn lisäksi neljä muuta markkinoilla olevaa vastaavaa tuotetta (pääkilpailijat). Kuluttajat arvioivat tuotteista tuoksua, rakennetta, makua ja kokonaisuutta, sekä valitsivat lopuksi arvioiduista tuotteista kolme parasta, perustellen vastauksensa. Corny arvioitiin maussa, rakenteessa ja kokonaisuudessa testin parhaaksi tuotteeksi. Maussa ja kokonaisuudessa ero kilpailijoihin oli tilastollisesti merkitsevä. Se valittiin myös selvästi useimmiten testin parhaaksi välipalapatukaksi. Tätä tulosta Semper hyödyntää lähitulevaisuudessa omassa markkinoinnissaan.

“Huomasimme omassa myyntikokouksessa omia ja kilpailijoiden tuotteita maistellessamme, että meillä on erinomainen tuote käsissä. Ongelmana on tähän asti ollut monipakkausten esille tuominen paitsi kaupassa myös kuluttajille. Tarvitsimme jonkin kulman kommunikaatioon – mikä voisikaan olla parempi kuin paras maku! Makeryn toteuttaman makutestin ansiosta saimme loistavan kulman paitsi kuluttajien myös asiakkaiden suuntaan kommunikoidessamme. “

Sokkomakutestin voittajaksi noussut Corny Chocolate (lähde Semper Oy).Tuotteen maku, tai mielikuva siitä, on keskeisimpiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan 60 % suomalaisista pitää menestymistä kuluttajatestissä ostokiinnostusta nostavana tekijänä ja 43 % sanoo makutestin voiton lisäävän ostokiinnostusta. Hyvän tuotteen ja yhdessä toteutettujen toimenpiteiden, kuten kuluttajatestissä hankitun menestymisen, myötä Corny-patukoilla on hyvät edellytykset kilpailussa pärjäämiseen.

“Makeryn kanssa yhteistyö on toiminut moitteetta. Yritys on oma-aloitteinen, täsmällinen. Kaikki projektit on saatettu loppuun toivotussa aikataulussa lyhyelläkin varoitusajalla.  Makeryn asiantuntijuuteen voi aina luottaa. Tarpeen vaatiessa yhteistyökumppani potkii myös hieman takapuolelle, mikäli aikataulut alkavat muiden töiden takia venyä ja paukkua .”Voit tutustua Corny-tuotteisiin tarkemmin täällä.

Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.