« Takaisin

Mikä vaikuttaa aterian valintaan arkena ja viikonloppuna?

 

Terveellisyys ja ravitsevuus ovat yleensä keskeisimpiä ruokaan liittyviä motivaattoreita ateriasta ja viikonpäivästä riippumatta. Aterian helppous ja yksinkertaisuus sekä edullisuus nousevat arkena tärkeämmiksi tekijöiksi kuin viikonloppuna, ja vastaavasti viikonloppuisin aterioihin kaivataan enemmän uudenlaisuutta ja vaihtelua kuin arkena. Tämä on ymmärrettävää, sillä yleensä kiireisessä arjessa halutaan tarjota helppoa ja ravitsevaa ruokaa, kun taas viikonloppuisin ihmisillä on usein enemmän aikaa ruoanlaitolle ja uusien ruokien sekä reseptien kokeilulle. Viikonloppuisin ruokaan voidaan panostaa enemmän, jolloin ruoan terveellisyys tai edullisuus ei välttämättä ole niin tärkeää, kuin arkena. Nämä tiedot käyvät ilmi yhteistyökumppanimme GlobalData plc:n tekemästä kansanvälisestä tutkimuksesta, jossa selvitettiin muun muassa eri aterioihin liittyviä tärkeimpiä tekijöitä. [1] 

 

Vastaajilta kysyttiin eri aterioihin liittyen, mikä seuraavista asioista on tärkein, kun mietit eri aterioiden valmistamista ja nauttimista: helppous ja yksinkertaisuus, terveellisyys ja ravitsevuus, uudenlaisuus ja vaihtelu tai halpuus ja edullisuus. Lisäksi vastaajien oli mahdollista valita vaihtoehto ’en normaalisti syö tämän tyyppistä ateriaa’. Tärkeintä tekijää kysyttiin erikseen arkena ja viikonloppuna nautituista aterioista, joita olivat aamupala, lounas ja päivällinen. 

 

Ravitsevaa ja terveellistä ruokaa ajankohdasta riippumatta 

 

Ennustimme trendiraportissamme, että aamiaisruokien ja aamiaistyyppisten annosten suosio tulee kasvamaan ja niitä voi syödä mihin aikaan päivästä hyvänsä. [2] Aamiaisruokia ja aamiaistyyppisiä ruokia kehitettäessä kannattaa huomioida erityisesti helppous ja yksinkertaisuus sekä terveellisyys ja ravitsevuus, sillä ne nousivat GlobalDatan tutkimuksessa aamupalan tärkeimmiksi tekijöiksi. Kaikista vastaajista 43 % piti helppoutta ja yksinkertaisuutta ja 42 % puolestaan terveellisyyttä ja ravitsevuutta tärkeimpänä asiana arjen aamupalassa. Nämä ovat tärkeimmät asiat tutkitusta maasta, vastaajan iästä tai sukupuolesta riippumatta, mutta näiden välinen suhde vaihtelee hieman. Helppous ja yksinkertaisuus nousee arjen aamupalassa tärkeimmäksi tekijäksi esimerkiksi Ranskassa (54 %), Isossa-Britanniassa (50 %) ja Yhdysvalloissa (49 %). Terveellisyyttä ja ravitsevuutta pidetään selvästi tärkeämpänä puolestaan esimerkiksi Kiinassa (56 %) ja monissa Etelä-Amerikan maissa. Viikonloppuisin aamupalan terveellisyys ja ravitsevuus nousee hieman tärkeämmäksi kuin arkena, lisäksi viikonloppuna aamupalan uudenlaisuus ja vaihtelevuus on tärkeämpää kuin arkena. Esimerkiksi sekä Ruotsissa että Saksassa 7 % vastaajista piti uudenlaisuutta ja vaihtelevuutta tärkeimpänä tekijänä arkisin nautitussa aamupalassa, mutta viikonloppuisin nautitun aamiaisen kohdalla osuus nousi Ruotsissa 13 %:iin ja Saksassa 14 %:iin.  

 

Lounaan valmistamisessa ja nauttimisessa selvästi tärkeimmäksi tekijäksi nousee terveellisyys ja ravitsevuus. Sen valitsi tärkeimmäksi tekijäksi arjen lounaalla 49 % ja viikonlopun lounaalla 43 % kaikista vastaajista. Kaikista vastaajista 12 % pitää arkilounaan edullisuutta tärkeimpänä tekijänä, kun taas viikonloppuna se on tärkein tekijä 9 %:lle vastaajista. Vastaavasti viikonloppuna sekä lounaan että päivällisen uudenlaisuus ja vaihtelevuus nousee tärkeämmäksi kuin arkena. Esimerkiksi ruotsalaisista lounaan uudenlaisuutta ja vaihtelevuutta arkena tärkeimpänä tekijänä piti 18 % vastaajista, kun viikonloppuna lounaan kohdalla osuus oli 24 %. Vastaavasti arkena nautitun päivällisen vaihtelevuutta ja uudenlaisuutta tärkeimpänä tekijänä piti 27 %  ja viikonloppuna 37 % ruotsalaisista. Muiden aterioiden tavoin terveellisyys ja ravitsevuus on kuitenkin yleisesti vastaajille tärkein asia päivällisessä. Arkena se on tärkein asia päivällisessä 41 %:lle ja viikonloppuina 37 %:lle kaikista vastaajista. Isossa-Britanniassa päivällisen ravitsevuutta ja terveellisyyttä pidetään hieman keskimääräistä tärkeämpänä, siellä se on tärkeintä arjen päivällisessä 51 %:lle vastaajista ja viikonloppuisin 43 %:lle.

 

Oheisessa kuvassa on vertailtu eri maiden vastaajien vastauksia eri aterioiden suhteen.

 

 

Aterioista aamupala jätetään useimmiten väliin 

 

Aamupala on ateria, jonka nauttimisessa on jonkun verran eroja eri maiden välillä. Yleensä aamupala syödään useammin viikonloppuisin kuin arkisin. Euroopassa keskimäärin 8 % vastanneista ei normaalisti syö aamupalaa arkisin ja 7 % jättää sen viikonloppuisin syömättä. Tanskassa 12 % ei syö aamupalaa arkisin ja 9 % jättää sen väliin viikonloppuisin. Yhdysvalloissa aamiaisen jättää arkisin syömättä 12 % ja viikonloppuisin 11 % vastaajista. Kaikista vastaajista lounaan jättää syömättä 3 %, olipa kyseessä arkipäivä tai viikonloppu. Päivällinen puolestaan jää hieman useammin syömättä arkena, jolloin 4 % kaikista vastaajista jättää sen syömättä. Viikonloppuisin osuus on 3 %. 

 

Makery tarjoaa laajasti palveluja elintarvikekonseptien kehittämiseen ja uusien markkinoiden tarkasteluun. Lisätietoja GlobalDatan datapankista ja sen mahdollisuuksista sekä uusien markkinoiden tarkastelusta antaa kehityspäällikkö Antti Isokangas.

 

  1. GlobalData Consumer Survey Q4/2017: N=26 925, 36 maassa
  2. Makeryn trendiraportti 2018
Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.