Yleiset sopimusehdot


Rekisteriseloste


Kuluttajapaneelin yleiset ehdot ja rekisteriseloste

Makery Oy:n kuluttajapaneelin yleiset ehdot:

Liittymällä Makery Oy:n kuluttajapaneeliin henkilö hyväksyy sitä koskevat käyttöehdot ja antaa luvan Makery Oy:lle rekisterin käyttöön tietojensa osalta rekisteriselosteen mukaisesti. Lue ehdot huolellisesti läpi ennen kuin rekisteröidyt palveluumme.

Kuluttajapaneeliin voivat rekisteröityä kaikki Suomessa asuvat vähintään 15-vuotiaat henkilöt, joilla on käytössään sähköpostiosoite. Kuluttajapaneelissa saa olla yksi henkilö rekisteröityneenä vain yhdellä sähköpostiosoitteella. Makery Oy poistaa palvelusta väärin rekisteröidyt tiedot. Tietoja voidaan poistaa myös väärinkäytöstapauksissa.

Kuluttajatestin osallistumispalkkioita ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseen palkkioon. Osallistumispalkkio mainitaan testikutsun yhteydessä ja se toimitetaan osallistujalle kuvauksen mukaisesti. Mikäli osallistujaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkkio uudelleen jaettavaksi.

Yksityisyyden suojasta on tietoa rekisteriselosteen kohdassa 9. Ehtoihin liittyviin kysymyksiin sovelletaan Suomen lakeja.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste Makery Oy:n kuluttajapaneelista:

1. Rekisterinpitäjä

Makery Oy (Y-tunnus 0873653-0)
Pasilankatu 2 , 00240 HELSINKI
Puhelinnumero +358 400 838 115
Yhteystieto: info@makery.fi

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Petra Rautio, sähköposti: petra.rautio@makery.fi ja
Kimmo Åström, sähköposti: kimmo.astrom@makery.fi

3. Rekisterin nimi

Makery Oy kuluttajapaneeli

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään markkinatutkimuksiin ja kyselyihin, joihin rekisteriin ilmoittautuneet henkilöt ovat lupautuneet vastaanottamaan kutsuja.

5. Rekisterin tietosisältö

Makery Oy:llä on käytössä kuluttaja- ja markkinatutkimusten toteuttamista varten tietokanta, jossa käsiteltävät tiedot ovat vapaaehtoisesti siihen liittyneiden henkilöiden itse antamia nimi-, yhteys- ja taustatietoja.

6. Tiedonlähteet

Ainoastaan rekisteröityneet antavat itse tietoja.

7. Rekisterin voimassaolo

Rekisteri on voimassa toistaiseksi.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tai siirrä rekisterin tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Makery Oy:n tietokannassa. Rekisterinpitäjän ja sen käyttämien palveluntarjoajien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannan tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa.

10. Kielto-oikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus halutessaan päättää jäsenyytensä kuluttajapaneelissa. Jäsenyyden päättäneelle ei lähetetä kuluttajatutkimuskutsuja ja kaikki häntä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä sähköpostitse tai postitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Rekisteröity voi myös pyytää rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet ja virheelliset tiedot.

Ota yhteyttä meihin
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.